CAZO KOMATSU EXCAV. PC340-6
CAZO KOMATSU EXCAV. PC340-6
CAZO KOMATSU EXCAV. PC340-6
Vendido
CAZO KOMATSU EXCAV. PC340-6
CAZO KOMATSU EXCAV. PC340-6
CAZO KOMATSU EXCAV. PC340-6

CAZO KOMATSU EXCAV. PC340-6

Ficha técnica
Type Cazo o Cuchara
Marca Komatsu
Referencia